Spesial Hari Raya: Jangan Lupa Bayar Zakat Fitrah!

Spesial Hari Raya: Jangan Lupa Bayar Zakat Fitrah!

7771
0
SHARE
zakat fitrah
Jangan Lupa Bayar Zakat!

Lebaran sebentar lagi Sahabat Mapan! Sudahkah kamu menyisihkan pendapatan kamu untuk membayar zakat fitrah? Untuk menyempurnakan puasa Ramadhan, semua muslim, terutama bagi mereka yang mampu, wajib lho membayarkan zakat fitrah.

Kewajiban membayar zakat juga diterangkan di dalam ayat Al Quran berikut ini,

“Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan.”

QS Al-Baqarah [2]: 110

Zakat Fitrah itu apa ya?

zakat fitrah
Zakat Fitrah

Zakat fitrah merupakan zakat diri yang diwajibkan atas diri setiap individu laki-laki dan perempuan muslim baik tua maupun muda yang berkemampuan dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan.

Batas waktu yang diberikan adalah sampai menjelang Sholat Idul Fitri, yaitu dari terbenamnya matahari di hari terakhir Ramadhan, hingga sebelum sholat Idul Fitri. Besarnya zakat fitrah dibayarkan sesuai dengan harga bahan pokok. Benda yang digunakan untuk membayar zakat fitrah adalah makanan pokok menurut tiap-tiap daerah seperti beras, gandum, atau kurma untuk setiap orang yang membutuhkan yang jumlah pembayaran zakat fitrah adalah 3,2 liter atau 2,5 kg beras.

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” At Taubah [9]: 103

Bedanya dengan Zakat Maal?

Apabila zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan oleh setiap muslim dan besarnya telah ditentukan, lalu apa bedanya dengan zakat maal?

Zakat maal adalah zakat yang dikeluarkan dari harta yang dimiliki oleh seorang muslim. Besarnya zakat yang dikeluarkan adalah 2,5% dari jumlah harta yang dimiliki.

Syarat seorang muslim yang wajib mengeluarkan zakat maal adalah Islam, merdeka, berakal, balig, serta sudah mencapai nisab. Nisab adalah ukuran atau batas terendah yang telah ditetapkan dalam syariat Islam.

Siapa saja yang berhak menerima Zakat Fitrah?

Hidup bahagia itu sederhana. Berbagi dengan sesama merupakan salah satu hal yang bisa bikin Sahabat Mapan bahagia. Caranya adalah dengan tidak lupa membayar zakat fitrah. Dengan membayar zakat, kamu sudah menolong 8 golongan berikut ini.

1. Fakir – Orang yang tidak memiliki kemampuan untuk mencukupi kebutuhan diri dan keluarganya,

2. Miskin – Orang yang kebutuhannya tidak tercukupi, keadaannya tidak diketahui sehingga tidak ada yang bersedekah kepadanya, dan tidak meminta-minta sesuatu kepada manusia,

3. Riqab – Hamba sahaya atau budak yang tidak memiliki kemerdekaan atas dirinya,

4. Gharimin – Orang-orang yang menanggung beban biaya orang lain atau utang biasa yang harus segera dibayar,

5. Mualaf – Orang-orang yang baru masuk Islam dan diharapkan keislamannya menjadi lebih baik,

6. Fi Sabilillah – Orang-orang yang dengan sukarela memperjuangkan agama Allah,

7. Amil Zakat – Petugas yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menghimpun, mencatat, menghitung, dan menyalurkan zakat,

8. Ibnu Samil – Orang-orang yang bepergian jauh dari satu negeri ke negeri lain tanpa bekal yang dapat mencukupi kebutuhannya selama di dalam perjalanan

zakat fitrah
8 Golongan Penerima Zakat Fitrah

Namun dari kedelapan golongan ini, yang harus didahulukan adalah golongan fakir dan miskin lho Sahabat Mapan. Gimana? Sudah mulai paham mengenai zakat fitrah? Yuk, segera dibayar zakatnya kalau kamu sudah menyisihkan penghasilanmu.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY