Security - Bug Report

Syarat dan Ketentuan Bug Bounty Program

  1. Bug Bounty Program merupakan program yang diadakan untuk mengapresiasi laporan atas kelemahan sistem Mapan.
  2. Pelapor dapat melaporkan adanya kelemahan sistem Mapan melalui mapan-security@gojek.com sesuai mekanisme yang ada di website Mapan.
  3. Pelapor tidak akan diberikan reward apabila:

a. Pengujian yang dilakukan Pelapor melanggar hukum yang berlaku.
b. Pelapor tidak menyertakan proof of concept baik dalam bentuk video ataupun screenshot.
c. Pelapor mengungkapkan masalah ini secara publik sebelum Mapan menanggapinya.
d. Pelapor bukan orang pertama yang melaporkan masalah yang tidak diketahui.